2016 Jubiliejus (6)

Fonograma – „Balsas vandeny“

20.00

Kategorija:

Produkto aprašymas

BALSAS VANDENY

Vanduo tekėjo – ėjo, ėjo
Žmogų regėjo – ėjo, ėjo
Vanduo tekėjo, žolyną sėjo
Vanduo…
Vanduo tekėjo – saulę regėjo
Vanduo tekėjo – sodais kvepėjo
Vanduo tekėjo, dangum žydėjo
Vanduo…
O, mano broli, tu žemės-vandens sūnau
Sakalu kilk aukštyn,
Vakaru krisk žemyn
Balsas tu vandeny
Vanduo tekėjo – ėjo, ėjo
Amžių regėjo – ėjo, ėjo
Ąžuolo slėny, ugnim žėrėjo
Vanduo…
Vanduo tekėjo – gyvybę sėjo
Grįžulo ratais žmones lydėjo
Vanduo tekėjo, amžium mirgėjo
Vanduo…
O, mano broli, tu žemės-vandens sūnau
Sakalu kilk aukštyn,
Vakaru krisk žemyn
Balsas tu vandeny