Š_D (9)

Fonograma – „Žemė mano“

20.00

Demo įrašas:

Kategorija:

Produkto aprašymas

ŽEMĖ MANO

Jauną naivią – pažadėjo
Nešė vėjams – patikėjo
Aukštu kalnu užtekėjo
Saulės blyksniais nubyrėjo
Aukštam kalne, žalia giria
Žalioj girioj – tėvonija
Vėjams ūžiant iš amžinybės
Neškit jauną begalybėn

O norėtum? O galėtum
Sparną tiestum, žemę liestum

Supkit meskit mane jauną
Kad išvysčiau aukštą kalną
Ant to kalno Brolis, Sesė
Kraujas, Šauksmas – Žemė mano

Lauko durys ir seklyčia
Beržo šakos, gelsvos smiltys
Šilo uoga šalia rūtos
Rausvo vario žiedas supas
Aukštam kalne, žalia giria
Žalioj girioj – tėvonija
Vėjams ūžiant iš amžinybės
Neškit jauną aukštan kalnan

Supkit meskit mane jauną
Kad išvysčiau aukštą kalną
Ant to kalno Brolis, Sesė
Kraujas, Šauksmas – Žemė mano