2018_LRT_m

Fonograma – „Ant kalno karklai“

20.00

Kategorija:

Produkto aprašymas

Ant kalno karklai

Ant kalno karklai siūbavo
Ant kalno karklai siūbavo
Ant kalno karklai siūbavo
Pakalnėj vanduo liūliavo
Liūliavo, liūliavo
Tenai vaikščiojo mergelė
Tenai vaikščiojo mergelė
Ten vaikščiojo mergužėlė
Balta, graži lelijėlė
Lelija, lelija
Štai ir atjojo bernelis
Štai ir atjojo bernelis
Štai atjojo bernužėlis
Baltas, gražus dobilėlis
Dobilas, dobilas
Mergele mano jaunoji
Mergele mano jaunoji
Mergele, mano jaunoji
Kur šią naktelę nakvojai
Nakvojai, nakvojai
Aukštam tėvelio svirnelyj
Margoj močiutės lovelėj
Lovelėj, lovelėj