Š_D (4)

Fonograma – „Tu Lietuva“

20.00

Demo įrašas:

Kategorija:

Produkto aprašymas

TU LIETUVA

Tu Lietuva, tu mana, tu graži Tėvyne
Lietuvėla tu mana, šalala gimtine 

Mane sena motinėla migdė ir nešiojo
Dvidešimt vienų metelių karan dovanojo

Tu Lietuva, tu mana, tu graži Tėvyne
Lietuvėla tu mana, šalala gimtine 

Panevėžia slaunas miestas, mūrais mūravotas
Ir kas metai mūsų brolių prie mieros nustotas

Tu Lietuva, tu mana, tu graži Tėvyne
Lietuvėla tu mana, šalala gimtine 

Ąžuolėli tu medeli, kodėl nežaliuoji
Broliukėli tu jaunasai, kodėl nedainuoji

Tu Lietuva, tu mana, tu graži Tėvyne
Lietuvėla tu mana, šalala gimtine