41

Fonograma – „Serbenčiula“

20.00

Kategorija:

Produkto aprašymas

SERBENČIULA

Serbenčiula uogela, o kas tave sodino
Serbenčiula uogela, o kas tave augino
Serbenčiula uogela, o kas tave sirpino
Serbenčiula uogela, o kas tave surinko

Serbenčiula uogela, man tėvelis sodino
Sorbinta, sorbinta, sorbinta, sorbinta

Serbenčiula uogela, man motulė augino
Sorbinta, sorbinta, sorbinta, sorbinta

Serbenčiula uogela, man saulelė sirpino
Sorbinta, sorbinta, sorbinta, sorbinta

Serbenčiula uogela, o kas tave sodino
Sorbinta, sorbinta, sorbinta, sorbinta

Serbenčiula uogela, o kas tave augino
Sorbinta, sorbinta, sorbinta, sorbinta

Serbenčiula uogela, o kas tave surinko
Sorbinta, sorbinta, sorbinta, sorbinta

Serbenčiula uogela, man vaikeliai surinko
Sorbinta, sorbinta, sorbinta, sorbinta