Š_D (2)

Fonograma – „Oi sakalėli“

20.00

Kategorija:

Produkto aprašymas

OI, SAKALĖLI

Oi, sakalėli, kur tu lakioji,
Kokį žinelį tu man nešioji
Kas gi tin naujo, kas tin girdėti
Toj mylimoj šalelėj
Oi, partizane, vargo sūneli
Kam gi tu klausi tokį žinelį
Drumsčia vėjai tavo sodyboj
Liūdi visa šalelė
Tavo sodyboj vingiuoti grioviai
Namų griuvėsiai, apšiurę stogai
O ten toli tarpe berželių
Trys nauji kapai stovi
Vienas kapelis tavo motulės
Antras kapelis tavo tėvulio
O šis trečias smėlio kapelis
Jauniausios seserėlės